byby
plpl
28 maj/травень 2024
26 maj/травень 2023

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej

3 czerwca zapraszamy na I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej
Z tej okazji w Białymstoku odbędzie się szczególna konferencja.
I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej (I MDEB), podejmuje tematy związane 
z edukacją w języku białoruskim i warsztatem pracy nauczyciela w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz w warunkach migracji. Wydarzenie obejmować będzie wystąpienia, wykłady, wystawy. Skierowane jest do osób, które zajmują się edukacją w języku białoruskim lub chciałyby zaangażować się w działania zmierzające do podtrzymania edukacji w języku ojczystym białoruskiej mniejszości narodowej i diaspory, m.in. poprzez utworzenie i uruchomienie w Warszawie i innych polskich miastach sobotnich szkół nauczania w języku białoruskim.

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej odbędzie się dnia 3 czerwca 2023 r. 
w gościnnych progach Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M, Wydział Matematyki, sala 2001.

PROGRAM

I. CZĘŚĆ OFICJALNA (z udziałem patronów honorowych, partnerów, gości)

10.00-10.10 Otwarcie I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej, Robert Tyszkiewicz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Białorusi
10.10-10.30 Wystąpienia gości honorowych i organizatorów [prośba o uzupełnienie prelegentów]

10.30-10.50 Aleś Zarembiuk, Anastazja Kozhapenko, Prezentacja działalności Białoruskiego Domu w Warszawie
10.50-11.10 Monika Plata, Prezentacja Zrzeszenia Szkół Przedmiotów Ojczystych PASSH
11.10-11.35 [prośba o uzupełnienie prelegentów], Prezentacja II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
11.35-11.50 [prośba o uzupełnienie prelegentów], Prezentacja Gimnazjum im Franciszka Skaryny w Wilnie
11.50-12.10 [prośba o uzupełnienie prelegentów], Prezentacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku (Прадшкольле н-р 14 з пoльскаѝ і беларускаѝ мовамі навучаньня)
12.10-12.30 Przerwa kawowa, networking

II. CZĘŚĆ NAUKOWA

Pierwsza sesja wykładowa – pedagogiczno-metodyczna dotycząca nauczania języka i kultury mniejszości narodowych i diaspory oraz organizacji szkół sobotnich

12.30-12.50 prof. dr hab. Aneta Lewińska, Socjalizująca i kulturotwórcza rola języka
12.50-13.10 dr Mirosław Szcześniak, Nauczanie języka rodzimego jako obcego
13.10-13.30 dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Działalność szkół polonijnych na świecie na przykładzie wybranych krajów
13.30-13.50 Panel dyskusyjny – podsumowanie pierwszej sesji wykładowej.

Druga sesja wykładowa – nauczanie języka białoruskiego i kultury białoruskiej mniejszości narodowej

13.50-14.10 Ян Карчэўскі (II LO z DNJB w Hajnówce), Праца на занятках 
па беларускай мове на прыкладзе школ Гайнаўскага павета / Jan Karczewski, Zajęcia z języka białoruskiego na przykładzie szkół powiatu hajnowskiego
14.10-14.30 Аліна Ваўрэнюк, Беларуская мова ў Пачатковай школе нумар 4 імя Сібіракоў у Беластоку / Alina Wawrzeniuk, Język białoruski w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
14.30-14.50 Joanna Marko, Grzegorz Nazaruk, Język i kultura białoruskiej mniejszości narodowej w pracy z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.
14.50-15.10 Panel dyskusyjny
15.10-15.40 Przerwa na lunch, networking

Trzecia sesja wykładowa – nauczanie języka białoruskiego i kultury diaspory białoruskiej

15.40-16.00 Любa Баркун, Праектная дзейнасць вучняў Беларускай школкі ва Ўроцлаве / Luba Borkun, Działania projektowe uczniów Szkółki Białoruskiej z Wrocławia
16.00-16.20 Ганна Плашчынская, Паўстанне беларускай школкі ў Беластоку: асаблівасці і перспектывы развіцця / Hanna Płaszczyńska, Powstanie Białoruskiej Szkółki w Białymstoku – specyfika i perspektywy rozwoju
16.20-16.40 Ягор Сурскі – дырэктар суботняй школы "Акадэмія добрай адукацыі", Адаптацыя дзяцей да польскай сістэмы адукацыі / Jahor Surski – dyrektor szkoły sobotniej „Akademia dobrej edukacji” – Adaptacja dzieci w polskim systemie edukacji
16.40-17.00 dr Алесь Лозка – дырэктар Беларускай школы ў Варшаве, 
Аб канцэпцыі дадатковага навучання па прадметах беларускага кампанента ў польскім адукацыйным асяроддзі / Aleś Łozka (dyrektor Szkoły Białoruskiej w Warszawie), Koncepcja dodatkowego nauczania przedmiotów z białoruskim komponentem w polskim środowisku edukacyjnym
17.00-17.20 Panel dyskusyjny – podsumowanie trzeciej sesji wykładowej.

17.20-17.30 Zamknięcie I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej.

Rada naukowa:
- prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański
- dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
- dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski,
- dr doc. Aleś Łozka
- dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
- dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
- dr Bazyli Siegień, Uniwersytet w Białymstoku

Komitet organizacyjny:
- Dom Białoruski w Warszawie
- Parlamentarny Zespół do Spraw Białorusi
- Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie (PASSH)
- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”
- Uniwersytet w Białymstoku
- Związek Białoruski w Rzeczpospolitej Polskiej
- Białoruski Hub „Nowaja Ziamla” w Białymstoku
- Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku

Patroni medialni:
- Białoruskie Radio Racja
- Tygodnik Białorusinów w Polsce „Niwa”
- TV Belsat

Partnerzy:
NEURO Przychodnia Specjalistyczna

Języki konferencji: białoruski, polski.Вашае меркаванне


Імя:
Эмаіл:
Каментар
увядзіце тэкст з малюнка: token