byby
plpl
28 maj/травень 2024
Дыскі з песнямі для I, II і ІІІ класаў
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

І КЛАС
1-2. ПРЫВІТАНКА словы Аліна Ваўранюк
3-4. НАМ ШЭСЦЬ ГАДОЎ словы Аліна Ваўранюк
5-6. МЫ ПЕРШАКЛАСНІКІ словы Віктар Швед
7-8. ГРУШКА
11-12. ПАЯЦ
13-14. ЗВЯРТАЕЦЦА РАНА словы Віктар Швед
15-16. СТАРА БАБУЛЕНЬКА КОЗЛІКА МЕЛА
17-18. САЎКА ДЫ ГРЫШКА
19-20. СВЕЦЯЦЬ, СВЕЦЯЦЬ ЗОРАЧКІ
21-22. НА САНКАХ МІКОЛКА словы Віктар Швед
23-24. ВЯСЁЛАЯ ЗІМА словы Яніна Жабко
25-26. БАБЧЫНА ПАМОЧНІЦА словы Кастусь Кірэенка
27-28. Я ВЯСНУ ГУКАЮ
29-30. СЦЯГ словы Сяргей Панізьнік
31-32. ПРА ДОБРУЮ МЫШКУ І МУДРУЮ КОШКУ словы Леанід Дранько-Майсюк
33-34. САМОТНЫ ПАПУГАЙ словы Міра Лукша
35-36. КВЕТКА МАМЕ словы Аліна Ваўранюк

ІІ КЛАС
1-2. ПРЫВІТАНКА словы Аліна Ваўранюк
3-4. ЧАМУ НЕ СПІШ словы Віктар Швед
5-6. ЗУБНАЯ ШЧОТКА словы Леанід Пранчак
7-8. РУ-РУ-РУ словы Леанід Пранчак
9-10. ДУБ словы Янка Купала
11-12. ГНОМІКІ словы Васіль Жуковіч
13-14. САБАКА ЧАПА словы Людміла Сіманёнак
15-16. ДОБРЫ ВЕЧАР
17-18. РОЖДЖЭСТВО ХРЫСТОВО
19-20. ДВАНАЦЦАЦЬ МЕСЯЦАЎ словы Генусь Шэмет
21-22. БАБУЛЬКА словы Леанід Пранчак
23-24. НА АБРУСАК, НА ВЯЛІКДЗЕНЬ словы Аліна Ваўранюк
25-26. НА ВЯСЕЛЛІ Ў КОШКІ словы Кастусь Кірэенка
27-28. ВЕСНАВАЕ СОНЕЙКА словы Яніна Жабко
29-30. НЕ ПАГАСНУЦЬ ЗОРКІ словы Янка Купала
31-32. СВЯТА словы Уладзімір Дубоўка
33-34. НЕБЫЛІЦЫ словы Ніна Галіноўская

ІІІ КЛАС
1-2. ПРЫВІТАНКА словы Аліна Ваўранюк
3-4. ПЕРШЫ РАНАК ВЕРАСНЁВЫ словы Яніна Жабко, Аліна Ваўранюк
5-6. ПЕРШЫЯ ЎРОКІ словы Сягжук Сокалаў-Воюш
7-8. НАСУПА словы Леанід Пранчак
9-10. НАСТАЎНІКІ словы Віктар Швед
11-12. СОНЕЙКА АСЕННЯЕ словы Яніна Жабко
13-14. ГРЫБНЫ ДОЖДЖ словы Авярян Дзеружынскі
15-16. ЖУРАЎЛІ словы Уладзімір Някляеў
17-18. АЛФАВІТ песня з дыску «Азбука для маленькіх»
19-20. ЗВЯЗДА З УСХОДУ
21-22. НЕБО І ЗЕМЛЯ
23-24. БАБУЛЬКА словы Віктар Швед
25-26. СПАДАРЫНЯ ЗІМА словы Міхась Пазнякоў
27-28. ВЯСНА словы Яніна Жабко
29-30. МАГУТНЫ БОЖА словы Натальля Арсенева
31-32. МАМА словы Святлана Іванава
33-34. КАРАБЛІК словы Віктар Швед
35-36. ВОЧЫ ДЗЯЦЕЙ словы Алесь Бадак