O nas - АБ'ЯДНАННЕ Ў КАРЫСЦЬ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ ЯКІЯ ВЫВУЧАЮЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ "АБ-БА"
byby
plpl
21 sierpień/жнівень 2018
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” zostało zarejestrowane w maju 2006 r. Jego celem jest pomoc merytoryczna, naukowa, finansowa i rzeczowa dzieciom i młodzieży uczącym się języka białoruskiego oraz pomoc rodzicom i nauczycielom.