byby
plpl
11 grudzień/cнежань 2023
Мэта Аб'яднання "АБ-БА" -ўсякага кшталту дапамога вучням, якія вывучаюць беларускую мову, а менавіта:.
  • падтрыманне нацыянальнай тоеснасці вучняў
  • адукацыйна -асветніцкая дзейнасць
  • арганізацыя вучням адпачынку
  • арганізацыя заняткаў па-за школай
  • выдавецкая дзейнасць
  • дзейнасць у карысць беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы і польска- беларускай інтэгрыцыі