Kontakt - АБ'ЯДНАННЕ Ў КАРЫСЦЬ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ ЯКІЯ ВЫВУЧАЮЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ "АБ-БА"
byby
plpl
21 sierpień/жнівень 2018
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA”
adres:15-459 Białystok, ul. Częstochowska 6a lok. 8
e-mail:  ab_ba@poczta.onet.eu