Стратэгія развіцця асьветы - АБ'ЯДНАННЕ Ў КАРЫСЦЬ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ ЯКІЯ ВЫВУЧАЮЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ "АБ-БА"
byby
plpl
21 sierpień/жнівень 2018
Стратэгія развіцця беларускай асьветы
Стратэгія развіцця асьветы беларускай меншасці ў Польшчы

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/oswiata/strategie-rozwoju-oswi/bialoruska/7901,Strategia-rozwoju-oswiaty-mniejszosci-bialoruskiej-w-Polsce.html